Elevatorscene 2 (Yaïnga Djalis, G2F)

Kies de eerste zin van deze tekst en daarna telkens de vervolgzin.

Je score is: