14 3 23 19 16 11 19   12 22 22 10 13 22 17   23   20   10 1 14
22   22   19   16   3   22   8   10 22 19 14 6 11 3 2 B   15
7 22 10 22 20   25   23 19 7 20 23   22   9   11   3 3 16
7   13   19 18 23 16 3   8   2 8 22 23 11 19 9 23 4 17
3 5 8 8 16     22   25 19 10 9 8 8 9         20 5 18
    11   24     9 19 19   23   11 9 20 23 11 9 26 23 6 19
6 11 20 20 19 15 19 12   16   3 15 23     22   19     7 20
22         22   22 6 19 19 9   23     19 11 24 22 10 8 21
22 6 6 19 16 3 16 14   10     1 19 3 9 20   19   3 9 22
11   11   22   19   3 12 11 19 8   12   23 19 10 19 16 10 23
19 23 19 9 23 1 19   3   19   16   19   19   11   11 11 V   24
16   7   20   6 19 9 3 10 23 4   16   10 11 21 11 19 12 25
13 26

Bij dit soort puzzels is elk cijfer een bepaalde letter. In het begin is alleen bekend dat het cijfer 15 de letter B is, en het cijfer 24 de letter V.
Maar hoe pak je dit nu aan?

Om te beginnen weten we dat de letter E de meest voorkomende klinker is. Verder is het handig te letten op dubbel voorkomende cijfers naast elkaar, want aan het begin of eind van een woord moeten dat altijd klinkers zijn. Aan het eind van een woord zal relatief vaak de N voorkomen, omdat alle werkwoorden op de letter N eindigen. En natuurlijk kunnen we de hulp van de computer inroepen. Klik hier om deze puzzel als Excel-bestand binnen te halen. En in Excel is het heel makkelijk een vervangopdracht te geven: vervang alle cijfers 19 door de letter E bijvoorbeeld. En is dat toch fout, dan vervang je net zo makkelijk alle letters E weer door het cijfer 19.