Samengestelde zin

Noem in de volgende zinnen het eerste en laatste woord van elke bijzin, in de volgorde waarin de zinnen komen.
Geef ook aan welke functie die bijzin heeft ( o, lv, mv, bwb, bvb ) en welke graad (1, 2, 3).
Vul ook het voorlopige zinsdeel en de functie ( o, lv, mv, bwb ) ervan in.
Vul in het hokje van beknopt ja of XXX in.
Als iets niet voorkomt, vul je XXX in.

1. Laatst vroeg een vriend van mij, toen ik bij hem was, of ik naar zijn slaapkamer wilde gaan.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

2. Ik dacht dit met geen mogelijkheid te kunnen weigeren, en besloot mee te gaan naar zijn slaapkamer.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

3. Ik opende voorzichtig de deur, die vol hing met wat tekeningen leken van een jongen met een skippybal op zijn hoofd.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

4. Wat ik daar aantrof, was ongelooflijk.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

5. Overal hingen posters van Justin Bieber en dat was een marteling voor mijn ogen.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

6. Ik begreep nu, wat die tekeningen op zijn deur voorstelden.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

7. Ik vroeg hem, hoe iemand van zulke uitermate slechte muziek kon houden zonder permanente gehoorbeschadigingen op te lopen, of in ieder geval last te hebben van chronische ik-heb-altijd-Justin-Bieber-liedjes-in-mijn-hoofderitis of een gelijksoortige ziekte.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

8. Nadat ik dat had gezegd, werd hij boos en begon hij met zijn lompe voeten op de grond te stampen.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

9. Vanwege het gestamp kreeg hij van zijn moeder, die net zo lelijk was als alle Justin Bieberposters, een waarschuwing.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

10. Na deze, voor hem blijkbaar onhoorbare reden, riep hij, dat hij mij haatte en hij wist niet waarom hij bevriend met me was.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

11. Hij zei dat hij me nooit meer wilde zien.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

12. Ik antwoordde dat ik alleen bevriend met hem was omdat hij mij vijf euro betaalde.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

13. Op zijn, met puisten bedekte, gezicht verscheen een boze frons.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

14. Hij schreeuwde dat ik weg moest gaan en dat ik een vieze Justin Bieber hater was.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

15. Ik zuchtte en ik liep opgelucht weg, omdat ik eindelijk van die wanhopige nerd af was.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

16. Toen ik naar beneden liep en de krakkemikkige deur opende, die altijd een geluid maakt alsof er een atoombom naast je ontploft, kwam meneer Justin Bieber weer aanlopen.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
4e bijzin: eerste woord: laatste woord:
4e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

17. Hij ging naast me staan en keek me met een rare blik aan die op veel manieren geïnterpreteerd kon worden.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

18. Ik vroeg hem, waarom hij me zo raar aankeek.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

19. Hij zei, dat hij me vanaf nu tien euro zou betalen, als ik zijn vriend zou zijn.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

20. Na een blik vol verdriet, die niet veel sarcastischer had kunnen worden, vertelde ik, dat ik hem al miste toen ik mijn rug naar hem toe keerde.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

21. Samen liepen we weer naar boven en mijn ‘vriend’ begon te huilen van geluk.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

22. Ik deed, alsof ik heel erg meeleefde met hem en begon hem op zijn rug te kloppen.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

23. Hij zei, dat hij het heel fijn vond, om een vriend te hebben en niet helemaal alleen te zijn.

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie:

24. Ik was niet gelukkig, maar ik had er wel weer tien euro bij!

1e bijzin: eerste woord: laatste woord:
1e bijzin: graad: functie: beknopt:
2e bijzin: eerste woord: laatste woord:
2e bijzin: graad: functie: beknopt:
3e bijzin: eerste woord: laatste woord:
3e bijzin: graad: functie: beknopt:
voorlopig zinsdeel: functie: