Maak een zin die begint met het lijdend voorwerp.

Zet de zinsdelen in de goede volgorde op de lijn erboven.
Als je de juiste zin denkt te hebben, klik je op "Nakijken".