spelling

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Vul de ontbrekende letters in. Als je niets hoeft in te vullen, vul je xxx in.

1. Gisteren stort de branden toren met een enorm kabaal in.
2. Voorbijgangers draai (o.v.t.) hun hoofd om voor de verach verrader.
3. Het geknee deeg word (o.t.t.) tot bolletjes gerol.
4. Zijn die bomen omgewaai of zijn ze omgekap?
5. Er werd precies een jaar geleden een aanslag gepleeg op de geha landvoogd.
6. Heb je je eten goed gekauw of heb je het zo maar doorgeslik?
7. De jongens hebben gevoetbal met dat verroes blikje.
8. Huilen kwam het ventje de klas binnen.
9. Wat hebben jullie gebof dat de buschauffeur heeft gewach.
10. De heerlijk gekruid soep smaakte de uitgehonger soldaten prima.
11. Heb jij je geld al getel of heb je het zo maar in je spaarpot gestop?
12. Ik aanvaar jouw plan; het zal onmiddellijk worden uitgevoer.
13. Wor jij daar nou ook zo beroerd van?
14. Ik geloof niet dat de stad zich nog zou uitbrei.
15. De mislei koper dacht dat hij een Van Gogh had aangeschaf.
16. Antwoord hij gisteren ook al verkeerd?
17. Het gebeur vaak dat die leraar zich beledig voelt.
18. Hinneken liep de merrie op het veulen toe.
19. De verontrus ouders hadden al enige malen de politie gebel.
20. Op dat drukke kruispunt gebeur wel drie keer in de week een ongeluk; het wor tijd dat de gemeente daar eens aandacht aan bestee.

Zet in het meervoud door de ontbrekende letters in te vullen.
Als je niets hoeft in te vullen, vul je xxx in. Denk aan trema's! (Eerst " intikken, dan de klinker)

1. perzik
2. categori
3. etalag
4. cadeau
5. aquari
6. zeeman, zee
7. collega
8. taxi
9. neerlandic
10. fiasco
11. ree
12. executie
13. penalty
14. attaché
15. accu