spelling

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Breek onderstaande woorden op correcte wijze af:
Noteer de twee letters waartussen je moet afbreken.
1. kletsen
2. geven
3. ekster
4. hinken
5. glooien
6. maaien
7. zingen
8. erwten
9. schaapachtig
10. ontzien

Vul de twee letters in waartussen het koppeltekens moet staan in onderstaande woordcombinaties.
Noteer xxx als er geen koppelteken mag staan.
1. chauffeurhuisknecht
2. een kruidjeroermeniet
3. tabaksteler
4. Mevrouw Van Maanen Pieters
5. Zeeuws Vlaanderen
6. radioomroep
7. Sint Christoffel
8. oudburgemeester
9. het 25 jarig jubileum
10. havoleerlingen

Welk deel van onderstaande woorden kun je weglaten?
Vul eerste en laatste letter daarvan in. Vul xxx in als het niet kan.
1. voorspoed en tegenspoed
2. voordelen en nadelen
3. prijsstijging en prijsdaling
4. grote maten en kleine maten
5. inkoop en verkoop
6. jongenskleding en meisjeskleding
7. onderkleding en bovenkleding

Vul een G voor de zin in, als hij goed is. Vul anders een X in.

1. Ik heb drie maanden geleden bij u een reis naar Portugal geboekt; we zouden op vrijdag zeventien juli vertrekken.
2. De prijs van het televisietoestel was 1100 gulden.
3. Van de Nederlandse bevolking vindt ruim tweeëntachtig procent ons land prettig om in te wonen.
4. In dat kleine café zaten 10 marechaussees, wat de sfeer er niet beter op maakte.
5. Volgens het Kinderfonds van de V.N. sterven er per jaar vele honderdduizenden kinderen aan ondervoeding.
6. Toptennissers verdienen veel; de meeste zijn miljonair.
7. Sommige geloven voortdurend dat het einde van de wereld nabij is.
8. Ik ben mijn boeken vergeten; kan ik de jouwe gebruiken?
9. Vele zijn van mening dat het milieu voorrang verdient.
10. Alle gelovigen vielen op hun knieën.
11. Onze poes had vier jongen. Ze werden alle verkocht.
12. We waren de enige die er iets van begrepen.
13. Vele supporters raakten slaags; enige belandden in het ziekenhuis.