weglatingsstreepje

We plaatsen een weglatingsstreepje:

Als een deel van een woord is weggelaten:

Voorbeelden: 
invoer en uitvoer - in- en uitvoer
opmerkingen en aanmerkingen  -  op- en aanmerkingen

Fout:  
grote kinderen en kleine kinderen  -  grote - en kleine kinderen


We gebruiken het weglatingsstreepje dus

wel als we een deel van een woord weglaten en

niet als we een volledig woord weglaten.