stijlfouten 3

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Vul achter elke zin de verbetering in. Soms gaat dat niet. Vermeld dan het eerste woord van het gedeelte, waarin het fout gaat. Als er in een zin geen stijlfout voorkomt, noteer je GOED.

1. Hij maakte de moordenaar af, de diamant te gelde en dat hij wegkwam.
2. De rechercheur kwam deze verklaring verdacht voor en besloot de getuige nader aan de tand te voelen.
3. De spreker gaf nuttige wenken, die de toehoorders echter niet begrepen en dus geen resultaat hadden.
4. De bezwaren die u in uw brief tegen een dergelijk optreden hebt ingebracht, kunnen wij ons niet alleen erg goed indenken, maar zijn ook in onze ogen volkomen gegrond.
5. Een bezwaar tegen het voorstel werd door de spreker afdoende weerlegd en daarna met algemene stemmen aangenomen.
6. Het spijt ons, dat wij niet op uw aanbieding kunnen ingaan, maar hopen daartoe bij een volgende gelegenheid wel in staat te zijn.
7. Wil je mij eraan helpen herinneren, dat ik mijn collega nog even moet opbellen?
8. Nijdig verscheurde de jongen zijn mislukte proefwerk in kleine stukjes.
9. Natuurlijk valt er hiertegen nog wel het nodige in te brengen, doch lijkt het me verstandig het resultaat even af te wachten.
10. Tot mijn spijt moet ik u berichten, dat ik door ziekte in mijn gezin niet in staat ben de rekening terstond te betalen en ik verzoek u mij enig uitstel te geven.
11. Veronica startte eerst met radio-uitzendingen; daarna werden vervolgens televisie-programma's uitgezonden.
12. Deze zanger is vooral in Frankrijk algemeen populair geworden.
13. De volgende nacht vroor het weer vijf of zes graden onder nul.
14. Wij stellen als voorwaarde, dat de brief voor 1 augustus in ons bezit moet zijn.
15. Bij dezen geven wij kennis van de geboorte van onze jongste zoon Frits.
16. In Dordrecht gearriveerd, bleek het weer ontzettend mee te vallen.
17. Na een half uur gelopen te hebben, veranderde het landschap ineens van karakter.
18. In Velp werd een bekend inbreker aangehouden door de politie, die zich op verdachte wijze ophield in de tuin van de familie Jansen.
19. Gaarne zullen wij van u een opgave ontvangen van de winkeliers en grossiers, waarmee u zaken doet.
20. Het wintervoedsel van de Eskimo's is grotendeels vlees, wat ze bewaren in hun eigen ijskelders.
21. Het schip moest drie dagen in de haven blijven, omdat een dikke mist het onmogelijk maakte te vertrekken.
22. Doordat ik weet hoe moeilijk je een dergelijk bedrag kunt missen, stel ik je vrijgevigheid des te meer op prijs.
23. Het weer sloeg onverwacht om; zodoende moest de wandeling uitgesteld worden.
24. De koningin heeft een belangrijke bijdrage geschonken, terwijl ook van de zijde van het bedrijfsleven aanzienlijke giften zijn binnengekomen.
25. Ik heb hem ronduit gezegd, dat, doordat hij niet hard genoeg heeft gewerkt, zijn kans van slagen uiterst gering zal zijn.
26. Vreemdelingen worden in ons land niet geweerd; ze vinden integendeel juist een gastvrij onthaal.
27. Zelfs de meest deskundige was niet in staat om aan te tonen, dat de handtekening vervalst was.
28. Ik wil je de juiste toedracht wel vertellen, tenzij ik op je stilzwijgen kan rekenen.
29. Wij twijfelen niet, of u zult voortaan over de prestaties van hem tevreden zijn.
30. De inzenders worden verzocht hun ingezonden stukken van naam en volledig adres te voorzien.
31. 'Bedankt voor het lenen van je vulpen,' zei Jan, 'ik was bijna vergeten hem terug te geven.’
32. Het was mij bekend, dat het reeds lange tijd gistte onder de fabrieksarbeiders. Toen dan ook de staking uitbrak, was dat voor mij geen verrassing.
33. De ingang van de grot was zo goed verborgen, dat niemand die erlangs liep er geen erg in zou hebben.
34. Evenmin als de politie slaagde de rechter er niet in de verdachte een bekentenis te ontlokken.
35. Als hij eenmaal een besluit genomen had, kon geen macht ter wereld hem daar nooit van afbrengen.
36. Nu zijn er nogal wat discussies gevoerd, of het maar niet beter zou zijn de hele ontgroening af te schaffen.
37. Het valt ieder op, dat het merendeel van de huizen in deze volksbuurt een televisiemast op het dak hebben.
38. We spraken daarom af, dat mijn zus met haar vriendin niet met de auto, maar met de trein zouden gaan.
39. Zowel de vader als de zoon zijn beiden uitstekende violisten.
40. Ondanks zijn beloften heeft hij ons niets gegeven, maar met lege handen naar huis laten gaan.