Expres besmette zwanen helpen onderzoek vogelgriep

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
De volgende tekst bestond uit vijf alinea's. Noteer van elke alinea het eerste woord.
alinea 1:
alinea 2:
alinea 3:
alinea 4:
alinea 5:

Van onze verslaggever Martijn van Calmthout
AMSTERDAM - 14 december 2008

Onderzoekers gaan zestien Kleine Zwanen in het wild opzettelijk besmetten met een
ongevaarlijk vogelgriepvirus, om beter inzicht te krijgen in hun rol bij de verspreiding
van de ziekte. Ook krijgen ze een zender om de hals, waarmee ze anderhalf jaar lang
te traceren zullen zijn. Dat hebben het ecologisch onderzoeksinstituut NIOO-KNAW
in Heeteren en het Erasmus Medisch Centrum zondag bekend gemaakt in het radio-
programma Vroege Vogels. Volgens de onderzoekers is er geen gevaar aan het pro-
ject verbonden, noch voor wilde vogels, noch voor pluimvee. Behalve de zestien besmet-
te zwanen, krijgen ook 32 onbesmette dieren een zendertje. Tijdens de komende en de
volgende winter zullen de vogels geregeld worden opgezocht en geobserveerd. Ook wordt
de verspreiding van het betreffende virus bekeken. De onderzoekers krijgen daarbij steun
van een netwerk van vogelaars. Vraag is of de besmette dieren zich anders gedragen dan
onbesmette. Het gebruikte griepvirus is volgens de onderzoekers laagpathogeen en komt
van nature ook in vogelpopulaties voor. In gevangenschap worden Kleine Zwanen en bijvoor-
beeld kippen er niet ziek van. In het wild hebben ze er mogelijk wel enige fysieke hinder van
omdat de vogeltrek en het buitenbestaan meer van ze vergen. Het onderzoek moet de veron-
derstelling testen dat wilde trekvogels een hoofdrol spelen bij het verspreiden van vogelgriep
naar pluimvee, bijvoorbeeld via uitwerpselen die in open kooien belanden. Harde bewijzen
daarvoor ontbreken tot nog toe.

Bron: De Volkskrant