Hier vind je oefeningen met beeldspraak, stijlfiguren, stijlfouten en uitdrukkingen.

asymmetrie

beeldspraak

contaminaties 1  2  3 

foutieve beknopte bijzin

foutieve inversie

foutieve samentrekking

herhaling, tautologie of pleonasme 1  2  3  4 

incongruentie

letterlijk of figuurlijk

stijlfiguren

stijlfouten 1  2  3  4  5

uitdrukkingen met dieren 1  2  3 

woordvolgorde en ontspoorde zin 1  2 

   
site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op zaterdag 13 juli 2024
klik om de geselecteerde tekst te horen door GSpeech