Veel docenten en organisaties geven op YouTube of een eigen site uitleg over allerlei onderdelen van het Nederlands: grammatica, spelling, stijl, schrijven, spreken, literatuur, enzovoort. Ieder doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Hier staat kort aangegeven wat je bij elk daarvan kunt verwachten. Je kunt dan zelf bepalen wat jou het beste ligt.

Arnoud Kuijpers
Deze docent besteedt veel aandacht aan lezen, schrijven, formuleren, spelling en argumenteren. De uitleg is gericht op HAVO- en VWO-leerlingen, voornamelijk bovenbouw

Conrad Berghoef
Bij deze docent vind je voornamelijk informatie over spelling, stijl en een beetje grammatica. Ook: spiegel de klas

de digitale docent
Op de zinsontleding na is de uitleg vooral gericht op bovenbouwleerlingen HAVO en VWO. De uitleg is duidelijk en gestructureerd, hoewel deze docent geen gebruik maakt van moderne technieken, maar nog schrijft met een pen. Hij heeft een eigen website, met als onderwerpen: Argumentatie - Beeldspraak - Ontleden-basis - Ontleden-gevorderd - Schrijfvaardigheid - Spelling - Spreekvaardigheid - Stijlfiguren en stijlfouten - Woordsoorten - Leesvaardigheid. Zijn website bevat geen oefeningen

Derwent Christmas
Wie problemen heeft met werkwoordspelling, kan hier terecht. Ook vind je hier iets over literaire begrippen en stijl. Deze docent laat af en toe leerlingen iets uitleggen. Ten slotte vind je hier ook enkele videorecensies, ook van zijn eigen boek (Twee tranen)

Jeanine Venema
Als je iets over lezen wilt weten, ben je hier aan het juiste adres. Bijna alle video's zijn gemaakt met PowToon, een website voor het creëren van korte tekenfilmpjes. Ook aan de andere video's kun je zien, dat deze docent met moderne media weet om te gaan

Maarten de Krosse
De uitleg is veelal gericht op de bovenbouw van HAVO en VWO (literatuurgeschiedenis, boekbesprekingen, examentraining), maar ook spelling en grammatica komen aan bod

Merlijn Draisma
Hier vind je vooral veel uitleg voor MAVO en VMBO (alle klassen)

Rutger Cornelissen
Bij deze docent vind je heel veel over tekstbegrip en examens. De uitleg is grotendeels gericht op leerlingen in de bovenbouw van HAVO en VWO

taaltransfer.eu
In deze video's geeft een docent (zonder naam) uitsluitend uitleg over zinsontleding (redekundig ontleden) en woordbenoeming (taalkundig benoemen). De uitleg is helder en goed gestructureerd

Tijs van Balveren
Zinsontleding, woordbenoeming en spelling vind je bij deze docent. De uitleg is bedoeld voor VMBO-T, havo en vwo

   
site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op zondag 16 juni 2024
klik om de geselecteerde tekst te horen door GSpeech