Veel organisaties geven op YouTube of een eigen site uitleg over allerlei onderdelen van het Nederlands: grammatica, spelling, stijl, schrijven, spreken, literatuur, enzovoort. Ieder doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Hier staat kort aangegeven wat je bij elk daarvan kunt verwachten. Je kunt dan zelf bepalen wat jou het beste ligt.

(B)egrepen
je vindt hier vrijwel uitsluitend uitleg over woordsoorten (taalkundige benoeming, of in het Vlaams: woordleer). Zinsdelen (Vlaams: zinsleer), literatuur en tekstbegrip zijn nog in ontwikkeling. Het geluid is met echo opgenomen. Aanvankelijk is dat even wennen, maar al snel klinkt het aangenaam

BREN studies
videolessen over telkens één onderwerp en altijd gevolgd door een of meer oefeningen. Duidelijke uitleg. Stijl en spelling bestaan voornamelijk uit oefeningen. Bij grammatica vind je ook veel uitleg, vooral over woordbenoeming

gymnasium Sorghvliet Den Haag
leerlingen van dit gymnasium hebben de hele grammatica in sketches uitgelegd. Vooral de droptherapie (meewerkend voorwerp) is erg leuk. Let vooral op de rol van de koning en de koningin!

erfgooierssci
je zult het geluid wel wat harder moeten zetten, maar dan krijg je ook goede uitleg over allerlei onderwerpen

Kennisnet
korte lesjes met een heldere, telkens identieke structuur: onderwerp, wat kan en ken je na afloop, eindproduct, beoordeling, benodigde tijd en werkwijze.
De lessen gaan over ontleden en spellen, maar ook worden er heel wat lessen aan lezen en schrijven besteed. Het zijn geen video's, maar lessen op een eigen site

taalwinkel (UvA)
deze afdeling van de Universiteit van Amsterdam besteedt veel aandacht aan de presentatie: hoe beginnen, hoe eindigen, veel gemaakte fouten. Daarnaast vind je ook de nodige informatie over taalgebruik: stijl, spelling en grammatica

taaluitleg
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 kunnen bij deze link terecht voor uitleg en veel oefeningen op het gebied van stijl, spelling en grammatica
in oktober 2011 heb ik deze site om twee redenen opgezet:
1. ik wilde mijn leerlingen de gelegenheid geven ook thuis met het lesmateriaal te oefenen
2. ik wilde leerlingen na hun afwezigheid de gelegenheid geven zelf het gemiste in te halen
Kort daana deed flipping the classroom zijn intrede en gingen docenten hun uitleg op YouTube zetten. Ik wilde mijn leerlingen de kans geven uitleg ook eens op een andere manier en van een andere docent te horen. Daarom verzamelde ik al die video's op YouTube en andere sites. Dat werd echter snel te veel. Twaalf keer de persoonsvorm zien staan betekent: niet meer kunnen kiezen. Daarom heb ik de video's van één docent bij elkaar gezet, als het er meer dan tien waren.

   
site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op zaterdag 13 juli 2024
klik om de geselecteerde tekst te horen door GSpeech